Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Voorwaarden

Inhoud

Deelnemers moeten zich onthouden van:

 • belediging, discriminatie, schelden en bedreiging;
 • het versturen en/of inzenden van bestanden of berichten met computervirussen of andere schadelijke software;
 • het gebruik van teksten of beelden die vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins aanstootgevend zijn;
 • het gebruik van teksten of beelden van anderen, zonder die anderen daarvan in kennis te stellen en zonder de bronnen te vermelden;
 • inbreuk op de privacy van anderen;
 • inbreuk op auteursrecht, merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • het versturen en/of inzenden van reclame, en/of promotiemateriaal gericht of financieel of commercieel gewin.

 

Gebruikersaccounts

Een persoon mag zich onder één gebruikersnaam inschrijven als deelnemer. Het is niet toegestaan om uw gebruikersnaam en wachtwoord door anderen te laten gebruiken.

 

Privacy

Om informatie, foto's en dergelijke te kunnen plaatsen moeten personen zich als deelnemer hebben ingeschreven. Hiervoor zijn een unieke gebruikersnaam en een geldig en uniek e-mailadres noodzakelijk. Deze gegevens worden opgeslagen en worden uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van de volgende functionaliteiten van de site:

 • Het aanvragen van een nieuw wachtwoord;
 • Het informeren van deelnemers van nieuwe of gewijzigde inhoud van de site;
 • De puntenregistratie
 • Het vastleggen van de auteur van een uitdaging, inzending of andere inhoud van de site.

De gebruikersnaam en het e-mail adres worden nooit aan derden verstrekt, tenzij de redactie hiertoe wettelijk is verplicht.

Door het doen van inzendingen in de vorm van bijdragen, foto's, verhalen etc. worden deelnemers geacht de redactie toestemming te hebben gegeven deze informatie onder vermelding van de bron en de auteur te hergebruiken voor publicaties met betrekking tot de buurt.

 

Vrijwaring

Deelnemers worden geacht verklaard te hebben de redactie te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële of immateriële schade als gevolg van door de door hen ingezonden bijdragen.

Bij de samenstelling van de site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of niet meer correcte informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de pagina's van deze website.

Deelnemers kunnen op een aantal plaatsen bijdragen leveren aan de inhoud van de site. De redactie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele resterende door derden op deze website geplaatste informatie of informatie waar door verwijzingen op de site naar wordt doorverwezen.

 

Redactie

De redactie heeft het recht bijdragen van deelnemers van de website te verwijderen en/of deelnemers de toegang tot de site te ontzeggen, indien zij van mening is dat deze niet voldoen aan deze voorwaarden.

De redactie doet haar best om inhoud die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden te verwijderen en laat zich daarbij graag ondersteunen door de deelnemers.  Zij kunnen de redactie via het contactformulier attent maken op dergelijke inhoud.

Laatste reacties