Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Spelregels en voorwaarden

De website ThuisIndeBuurt ("de site") heeft als doel om mensen die betrokken zijn bij de Zeeheldenbuurt in Ede ("de buurt") op een leuke manier bij te laten dragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de buurt.  De redactie gaat ervan uit dat de gebruikers zich houden aan algemeen geldende fatsoensnormen op het gebied van taalgebruik en bejegening van anderen. Ook verwachten we dat rechten van anderen , zoals auteursrechten, worden gerespecteerd, en dat we niet op hoeven te treden tegen spam en andere ongewenst gebruik van de site.

De redactie doet er vanuit haar kant alles aan om de het spel zo goed mogelijk te laten verlopen en zal te allen tijde de privacy van de deelnemers waarborgen en rechten op inzendingen respecteren.

Voor de volledigheid (het is nu eenmaal noodzakelijk, het is niet de  'leukste pagina' en de redactie hoopt nooit een beroep te doen op de voorwaarden) is de uitgebreide lijst van voorwaarden opgenomen op een aparte pagina Voorwaarden

De spelregels (voor zover die er zijn, want eenvoud is belangrijk) zijn opgenomen op een aparte pagina Spelregels.

Laatste reacties