Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Spelregels ThuisindeBuurt

ThuisindeBuurt is een spel voor mensen uit de Zeeheldenbuurt in Ede ("de buurt") of mensen die met de buurt een sterke relatie hebben. In het kader van ThuisindeBuurt geldt dan ook dat je kunt deelnemen als je één van de volgende uitspraken op jou van toepassing is.

  • Je woont in de buurt;
  • Je hebt in de buurt gewoond;
  • Je werkt in de buurt;
  • Je zit in de buurt op school.

In het spel kan je punten verdienen door:

  • Inzendingen te doen op bestaande uitdagingen;
  • Nieuwe uitdagingen te formuleren;
  • Waardering van andere deelnemers te oogsten voor uitdagingen en inzendingen;
  • Toekenning van punten door de redactie in geval van uitzonderlijke bijdragen.

Uitdagingen en inzendingen moeten duidelijk nieuw zijn. De redactie behoudt zich het recht voor uitdagingen en inzendingen die naar haar oordeel niet nieuw zijn te verwijderen, waarmee de daarmee samenhangende punten ook worden geannuleerd.

Aan het eind van de spelperiode kunnen prijzen worden toegekend.
Van prijswinnaars kan worden verlangd aan te kunnen tonen dat zij aan de voorwaarden voor deelname voldoen. Zij die dit niet kunnen worden uit de uitslag geschrapt.

De redactie en haar leden komen niet in aanmerking voor prijzen.

Laatste reacties