Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Leefbaarheidsfonds Woonstede

Uit het leefbaarheidsfonds stelt Woonstede geld beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten. Iedere groep bewoners die sociale activiteiten organiseert, kan op basis van vastgestelde criteria een beroep doen op dit fonds.

Laatste reacties